Even Voorstellen


Debbie de Jong

Debbie de Jong

Hoe functioneren mensen met autisme en/of ad(h)d? Hebben zij altijd hulp nodig, en wat is er dan nodig? Dit zijn vragen die mij bezig houden binnen mijn werk. Vragen waar alleen een persoonlijk antwoord op gegeven kan worden.

In mijn begeleiding zoeken we samen antwoorden op jouw vragen.  We doen dit in een persoonlijk gesprek. Ik gebruik verschillende methodieken en ik heb een breed netwerk om mij heen waarmee ik samenwerk.

Verbinding is voor mij belangrijk, want ik ben ervan overtuigd dat goede begeleiding alleen mogelijk is wanneer er van mens tot mens verbinding is.

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Als daaruit blijkt dat er een klik is en we kunnen samenwerken aan jouw hulpvragen, dan maken we vervolgafspraken.

We maken samen een begeleidingsplan waarin jouw hulpvragen worden beschreven. Daarin beschrijven we ook wat je wil bereiken en hoe we daar naartoe gaan werken. Gedurende het begeleidingstraject evalueren we regelmatig en passen het begeleidingsplan aan wanneer dat nodig is.

Ik werk het meest bij de mensen thuis, soms is dat niet wenselijk en dan maken we andere afspraken. Voor Jobcoaching maak ik afspraken op het werk en is de werkgever ook betrokken.

Waar ik waarde aan hecht in mijn leven is het maken van verbinding, het kunnen groeien naar eigen mogelijkheden, vertrouwen hebben in, liefdevol zijn naar jezelf en je omgeving, betrokken zijn en samenwerken met elkaar. Deze waarde neem ik als coach ook mee in mijn begeleiding.

Mijn overtuiging is dat ieder mens prachtige kwaliteiten heeft, die soms niet (meer) zichtbaar zijn. In mijn begeleiding ga ik met je op zoek naar jouw kwaliteiten en jouw mogelijkheden.

Debbie de Jong
Coach