Kosten

Het kennismakingsgesprek kosteloos.

Vergoedingsmogelijkheid:

Individuele begeleiding:

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wanneer iemand voor vergoeding in aanmerking wil komen moet er een aanvraag worden gedaan voor individuele begeleiding bij de gemeente. Er volgt dan een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ waarin de hulpvraag wordt besproken. Vervolgens stelt de gemeente vast of een vergoeding mogelijk is. Lajuna kan helpen bij het aanvragen van deze indicatie.

Jobcoaching:

Bij inzet van een jobcoach wordt altijd maatwerk geleverd op basis van een offerte.

Particulier:

Een incidenteel coachingsgesprek is altijd mogelijk. Hiervoor maken wij graag een offerte!

Op alle coachingstrajecten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing.