Jobcoaching

Lajuna biedt begeleiding op de werkplek; het gaat hier om maatwerk. Dit houdt in dat het traject wordt aangepast aan de situatie van de werknemer en de werkgever.

Het doel van Jobcoaching in het algemeen is het verbeteren van het functioneren van de werknemer. Dit kan verschillende dingen inhouden, bijvoorbeeld:

  • Het verbeteren van de communicatie tussen de werknemer enerzijds en de werkgever en collega’s anderzijds
  • Het verminderen cq. het voorkomen van verzuim
  • Het creëren van overzicht (in werkprocessen) voor de werknemer
  • Het creëren van inzicht in het eigen functioneren
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen van de werknemer