Werkwijze

Ben je geïnteresseerd in coaching? Aanmelden kan door middel van het invullen van het contactformulier op deze website. Bellen naar ons kantoor of het sturen van een e-mail, kan ook. Na aanmelding neemt een coach binnen een week contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt gekeken naar de hulpvraag (wat wil de cliënt zelf?). Als Lajuna passende begeleiding kan bieden en als het klikt tussen de cliënt en de coach dan kan over het algemeen direct worden begonnen met begeleiding. Lajuna kan ook helpen bij het aanvragen van een voor begeleiding benodigde ‘indicatie’ van de gemeente, voor meer informatie hieromtrent zie het kopje ‘kosten‘.

Als eenmaal een indicatie is afgegeven, zullen we een aantal gesprekken hebben om nader kennis te maken en een begeleidingsplan op te stellen. Het begeleidingsplan heeft als doel om coach én cliënt een goed inzicht te geven in het ‘functioneren van de cliënt’ op allerlei gebieden. Waar heeft de cliënt  moeite mee in het dagelijks leven en waar liggen zijn/haar krachten? Het gaat erom dat er een goed beeld wordt gevormd van de vraag waarom de cliënt niet het gevoel heeft te kunnen functioneren (in werk of maatschappij als geheel). Daarnaast worden in het begeleidingsplan doelen en acties beschreven die bij dragen aan het verbeteren van het welzijn van de cliënt. Het begeleidingsplan dient tevens als basis voor verdere rapportage en evaluatie.

Samen met de cliënt wordt bepaald waar de begeleiding plaats vindt (ambulante begeleiding); bijvoorbeeld bij de cliënt thuis, op de werkplek of op een rustige locatie elders.